Từ khóa: "chùa linh tiên quán"

Dân đuổi sư trụ trì ra khỏi chùa Linh Tiên Quán có thể bị phạt tới 5 năm tù

Sau khi cổ vật bị đánh tráo của chùa Linh Tiên Quán được tìm lại thì một số người dân đã đuổi sư trụ trì cùng 2 thầy tiểu ra khỏi chùa. Thậm chí một bộ phận người dân đã tự ý đứng lên nắm quyền quản lý chùa. Hành động này có thể bị phạt tới 5 năm tù.