Từ khóa: "tổng thống mỹ donald trump"

Thực hành giáo lý nhà Phật để chung tay chống dịch Corona

Học Phật, ngoài việc tụng Kinh, nghiêm trì giới Luật, người học Phật cần biết vận dụng giáo lý Nhà Phật vào cuộc sống thường nhật.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều cuộc đàm phán của lòng bi mẫn

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều khiến cả thế giới chú ý quan tâm theo dõi. Quan tâm theo dõi ráo riết-bởi Hội nghị này có tính quyết định đến việc giảm trừ vũ khí hạt nhân hoặc có nguy cơ lại càng làm gia tăng vũ khí này trong thời gian tới.