Từ khóa: "chủ tịch kim jong un"

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều cuộc đàm phán của lòng bi mẫn

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều khiến cả thế giới chú ý quan tâm theo dõi. Quan tâm theo dõi ráo riết-bởi Hội nghị này có tính quyết định đến việc giảm trừ vũ khí hạt nhân hoặc có nguy cơ lại càng làm gia tăng vũ khí này trong thời gian tới.