Từ khóa: "trung văn hóa văn nghệ phật giáo"

Bài hát Phật giáo Việt Nam

Trong niềm vui trọn vẹn niềm vui vi diệu của từng nhịp đập trái tim người con Phật khắp nơi trên thế giới…