Từ khóa: "thích tâm khanh"

Tâm pháp GiácTĩnh – hạnh nguyện Viên Thành

Bốn năm học nơi mái Trường Vạn Hạnh/Gặp thắng duyên, Người phát tiết tinh hoa/Làm lớp phó, bao gian nan thọ lãnh/Nhiều Học Kỳ xuất sắc, đạt Thủ Khoa.

Tĩnh tâm - Giác pháp

Vạn Hạnh Trường xưa vắng bóng ai?/Khắp cõi Đông – Tây lệ ngắn dài/Cảnh cũ đợi Người quay trở lại/Ân tình son sắt, chẳng mờ phai…

Giác pháp Như Thị - hạnh nguyện Viên Thành

Kể lại kỷ niệm học chung mái trường như vậy để thấy hình bóng Thầy in đậm vào tâm trí tôi biết dường nào. Thầy hội đủ rất nhiều yếu tố, phước báo, nhân duyên xứng đáng cho người khác kính quý : hảo tướng, chữ đẹp, soạn bài rõ ràng sâu sắc, rất có trách nhiệm, sống vì đại chúng, vì lớp, khiêm tốn, thông minh, lắng nghe, tế nhị, nụ cười hiền hòa luôn đượm trên môi,…