Từ khóa: "du học tăng"

Du học tăng Việt Nam duy nhất tham gia giải viết Hội thảo Học thuật 2019

Từ ngày 24 đến ngày 26/5/2019, Phật Quang Sơn (Đài Loan) tổ chức giải viết văn học thuật “Phật Giáo Nhân Gian – Truyền Thừa Văn Hóa Trung Hoa” tại Thư viện Giám Chân thuộc thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô.