Từ khóa: "thiền sư thích nhất hạnh nhận giải hòa bình"