Từ khóa: "phật giáo huế"

Tâm nguyện thức thời & niềm tin vào thế hệ trẻ của cư sĩ - bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

Bác Tâm Minh Lê Đình Thám để cho hàng hậu học chúng ta nhiều giá trị tinh thần to lớn, nhưng có lẽ hiện hữu, sinh động nhất, còn lại với Phật giáo Việt Nam hiện thời là một đoàn thể Gia Đình Phật Tử hùng mạnh, có đủ đầy giá trị lịch sử, điều lệ, nội quy tồn tải rất chặt chẽ

Hòa sanh khí

Dù nghịch hay thuận, cũng đều là con Phật, đều là đồng môn nơi cửa "không" trong kiếp nầy. Há vì danh-vọng hảo huyền mà gà nhà bôi mặt đá nhau. Chắc chắn các ngài không hề nghĩ như vậy và cũng chẳng hề hành động không tương thích với giới luật của một giáo phẩm cao vợi.

Họp báo cáo quy hoạch chi tiết xây dựng Học viện PGVN tại Huế

Sáng ngày 28 tháng 07 năm 2013 nhằm ngày 21 tháng 06 năm Quý Tỵ, tại Hội trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã diễn ra phiên họp báo cáo quy hoạch chi tiết dự án xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế trên diện tích 25.6 ha.

Ni trưởng 47 năm miệt mài làm việc thiện

Ni trưởng Như Minh (67 tuổi) không chỉ được biết đến là trụ trì của một ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất xứ Huế (chùa Pháp Hỷ) mà còn bởi tấm lòng nhân ái, thiện nguyện...