Từ khóa: "miệt thị tăng ni"

Vụ sư Thanh Toàn, nghi vấn những sai phạm của phóng viên Thu Trang

Vai trò của GHPGVN ở đâu khi truyền thông bẩn đục nước thả câu thoá mạ Tăng Ni? Trong khi Phật tử đang chờ các bậc cao đức lên tiếng. Chứ không thể tiếp tục im lặng hay chạy theo dư luận.