Từ khóa: "bị khủng bố"

Nhóm người gửi kiến nghị không đặt tên đường hai giáo sĩ: 'Chúng tôi bị khủng bố'

'Từ ngày báo chí, dư luận công bố bản kiến nghị tạm dừng đặt tên đường hai vị giáo sĩ do chúng tôi đứng tên gửi TP Đà Nẵng, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại lạ gọi đến chửi bới, dọa dẫm, thậm chí là khủng bố'.