Từ khóa: "điều tra dân số"

Vài suy nghĩ về việc khai Phật tử trong thủ tục làm Căn cước công dân mới

Từ chuyện bộ phận có trách nhiệm một vài địa phương đưa ra yêu cầu những ai muốn khai tôn giáo là Phật giáo trong thủ tục Căn Cước Công Dân (CCCD) phải có giấy chứng nhận là tín đồ mới được chấp nhận.

Làm gì để giới trẻ đến chùa ?

Nhìn từ chiến lược chung, thì các chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt sự quan tâm ở việc kiểm soát Tăng ni, chùa chiền nhiều hơn là quan tâm đến giới trẻ Phật tử đến chùa.

Công bố thông tin chính thức: Phật giáo Việt Nam đã trở thành tôn giáo thiểu số

Thông tin mới được Cục Thống kê Việt Nam phổ biến trong “Thông cáo báo chí Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019”, hôm 19/12/2019 trên trang báo của cơ quan thuộc Chính phủ.