Từ khóa: "kết quả tổng điều tra dân số"

Công bố thông tin chính thức: Phật giáo Việt Nam đã trở thành tôn giáo thiểu số

Thông tin mới được Cục Thống kê Việt Nam phổ biến trong “Thông cáo báo chí Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019”, hôm 19/12/2019 trên trang báo của cơ quan thuộc Chính phủ.