Từ khóa: "chùa mật sơn thanh hóa"

Pho tượng Hoàng Thái hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc thờ ở chùa Mật

Thờ hậu Phật là một tín ngưỡng truyền thống trong Phật giáo đồng bằng Bắc Bộ, ghi lại những phong tục tập quán, phản ánh sâu sắc sinh hoạt trong xã hội đương thời.