Từ khóa: "trà tỳ nhục thân"

Cung tiễn kim quan trà tỳ nhục thân cố Trưởng lão HT.Thích Quảng Độ

Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng 25.2.2020 (nhằm ngày 3-2-Canh Tý), Chư Tăng Ni, Phật tử trang nghiêm cung tiễn kim quan Trưởng lão HT.Thích Quảng Độ rời lễ đường chùa Từ Hiếu, Q.8, TP.HCM đến nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh, để trà-tỳ.