Từ khóa: "đại dịch corona"

Thông điệp đặc biệt từ Đức Đạt Lai Lạt Ma về đại dịch Coronavirus.

Tôi đặc biệt tri ân các nhân viên y tế-bác sĩ, y tá và các nhân viên trợ giúp khác, những người đang làm việc trên tuyến đầu cứu sinh mạng có nguy cơ lớn đối với cá nhân. Phục vụ cống hiến của họ thực sự là hành động đong đầy tình thương bi cảm.

Đại dịch Corona - nỗi đau, sự lo sợ và nguyện cầu

Gặp nạn mà vượt qua, gặp bệnh mà có khỏi, gặp khó khăn gian nguy mà không sao thì tất cả chung quy cũng do phước đức có lớn hay không mà nhận lãnh nghiệp nặng nhẹ có sai khác.