Từ khóa: "chùa Linh Sơn Pháp Ấn nha trang"

Chùa Linh Sơn Pháp Ấn thiết lễ trai tăng cúng dường Vu lan

Vâng theo lời Phật dạy Tôn giả Mục Kiền Liên trong Kinh Vu lan báo hiếu, sáng ngày 16-8 (10-7 Quý Tỵ), thượng tọa trụ trì Thích Minh Tâm và Phật tử chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Cam Lâm, Khánh Hòa), đã thiết lễ cúng dường trai tăng mùa Vu lan hiếu hạnh PL. 2557, nhằm hồi hướng công đức để cầu nguyện cho song đường Phụ Mẫu được tăng long phước thọ, cầu nguyện cho cha mẹ quá cố được trực vãng Tây phương; đồng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Khóa tu mùa hè ở chùa Linh Sơn Pháp Ấn Nha Trang

Sáng ngày 19-7 tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) hơn 400 bạn trẻ từ Cam Ranh, Cam Lâm, thành phố Nha Trang, Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa đã tham gia khóa tu mùa hè với chủ đề: “Tỏa ngát hương trầm”.