Từ khóa: "thông tư phật đản"

Thông tư Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, Tăng Ni, và đồng bào Phật tử trong công tác tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh PL.2564 – DL.2020 như sau: