Từ khóa: "bồ đề tâm"

Lý Tưởng của người Bồ-tát - Sự bừng tỉnh của con tim bồ-đề (Bài 10)

Suy tư về Giác ngộ nhất định sẽ không đủ để biến mình trở một người bồ-tát được. Tóm lại, bodhicitta không phải chỉ đơn giản là một sự "suy nghĩ" về Giác ngộ, mà là một cái gì đó Sự bừng tỉnh của con tim bồ-đề to lớn hơn nhiều.