Từ khóa: "viên tịch"

Quảng Nam: Cáo phó Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nguyện

Đã thuận lý vô thường thâu thần thị tịch vào hồi 02 giờ 10 phút ngày 17 tháng giêng năm Ất Mùi (07/03/2015).

Nhà sư tịch diệt hai trăm năm vẫn còn nguyên vẹn di hài

Gốc tích của vị sư này vẫn còn là một sự huyền bí. Di hài của ông đang được các bác sĩ giám định (trên phương diện pháp lý), các học giả Phật Giáo cũng như các khoa học gia khảo nghiệm, nhằm tìm cách xác định nguồn gốc và danh tính của ông.

Đồng Nai: Đại lão Hòa thượng Thích Diệu Tâm viên tịch

Đại lão Hòa thượng Thích Diệu Tâm, thành viên Hội đồng Chứng Minh GHPGVN, vừa thâu thần viên tịch lúc 14 giờ, ngày 24/06/Quý Tỵ (nhằm ngày 31/7/2013) tại chùa Phi Lai (P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, T.Đồng Nai).