Từ khóa: "nhà phao"

Nhà phao tránh lũ an toàn của người dân miền núi Quảng Bình

Nhờ có nhà phao, người dân Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình không còn phải kéo nhau lên bìa rừng hoặc núi cao tránh lũ, đối mặt với đói rét, bệnh tật do nước lũ cô lập dài ngày.