Từ khóa: "ủng hộ chùa bị cháy"

Nỗi niềm Chùa bị cháy

Cháy là một trong những tai nạn khó tránh. Cháy rừng, cháy nhà chùa, cháy nhà dân, hay bất cứ cái gì cũng có thể cháy nếu bà hỏa có điều kiện đến viếng.