Từ khóa: "phật thuyết đại thừa công đức tạo tượng"

Tâm thư kêu gọi hùn phước tôn tạo tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Bằng cả tấm lòng của những người con Phật, chúng con, chúng tôi kêu gọi quý đồng hương, quý Phật tử cùng nhau thắp sáng đèn tâm, hùn phước để tôn tượng Ngài sớm được an vị tại ngôi chánh điện chùa Dược Sư.