Từ khóa: "con thuyền thanh lương"

'Ni trưởng Thích Nữ Huệ Giác con thuyền thanh lương'

Một mùa xuân nữa lại về, nâng niu trên tay cuốn sách: “Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác con thuyền thanh lương”, bao cảm xúc tràn về không giấy bút nào tả hết... cuốn sách