Từ khóa: "đại lễ phật đản phật lịch 2565"

Thông bạch: Về việc Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565

Ngày đản sinh của Đức Phật đã được Liên hợp quốc tổ chức hàng năm là lễ hội tôn giáo thế giới nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại.