Từ khóa: "nhân loại'"

225 câu trích dẫn giáo huấn của Đức Đạt Lai Lạt Ma (phần 3)

Các câu trích dẫn giáo huấn của Đức Đạt-lai Lạt-ma dưới đây được ghi lại từ một tư liệu trên trang mạng tiếng Pháp Evolution-101 https://www.evolution-101.com/citations-du-dalai-Lama/. Các câu này được xếp theo các chủ đề: