Từ khóa: "đạo cao đức trọng"

Đức trọng quỷ thần kinh nghĩa là như thế nào ?

Khi một Vị có đức độ lớn, thì thân tâm Vị ấy lúc nào cũng tự toả ra hào quang sáng rực cả ngày lẫn đêm, cả lúc nằm ngủ hào quang vẫn toả ra như thường.