Từ khóa: "Trường TCPH Nam Định"

Trường TCPH Nam Định tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp khóa V và khai giảng khóa VI

Đào tạo và giáo dục Tăng ni là nền tảng của xây dựng và phát triển đạo pháp. Ý thức được vai trò to lớn đó, kể tử khi GHPGVN thành lập đến nay, các cấp Giáo hội luôn quan tâm chăm lo, xây dựng, phát triển, mở mang các trường Phật học, từ sơ cấp đến cao cấp.

Tinh thần phụng sự nhiệt thành của Tăng Ni sinh Trường TCPH Nam Định

Nhưng hình ảnh hôm nay chúng tôi thực sự cảm động trước tấm chân tình và nhiệt huyết của Đoàn Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Miền Trung do Thượng Tọa Thích Giác Vũ và Tăng Ni Sinh trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Nam Định.