Từ khóa: "pháp hội dược sư chùa bằng"

Hà Nội: Chùa Bằng tổ chức Pháp hội Dược Sư lần thứ 12

Ngày 5 tháng 12 năm 2017, nhằm ngày 18 tháng 10 năm Đinh Dậu, tại chùa Bằng (Linh Tiên tự) đã trang nghiêm khai mạc Pháp hội Dược Sư truyền thống 7 ngày (lần thứ XII PL2561 – DL2017)

Hà Nội: Chùa Bằng khai mạc Pháp hội Dược Sư lần thứ XI

Ngày 19 tháng 11 năm 2016, nhằm ngày 20 tháng 10 năm Bính Thân, tại chùa Bằng (Linh Tiên tự) đã trang nghiêm khai mạc Pháp hội Dược Sư truyền thống 7 ngày (lần thứ XI PL2560 – DL2016)

Khai mạc Pháp hội Dược Sư 7 ngày tại Chùa Bằng

Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2013, nhằm ngày 23 tháng 09 năm Quý Tỵ, tại chùa Bằng (Linh Tiên tự) đã trang nghiêm Khai đàn pháp hội Dược Sư truyền thống 7 ngày (lần thứ 8 PL2557 – DL2013)