Từ khóa: "pháp hội dược sư chùa bằng"

Khai mạc Pháp hội Dược Sư 7 ngày tại Chùa Bằng

Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2013, nhằm ngày 23 tháng 09 năm Quý Tỵ, tại chùa Bằng (Linh Tiên tự) đã trang nghiêm Khai đàn pháp hội Dược Sư truyền thống 7 ngày (lần thứ 8 PL2557 – DL2013)