Từ khóa: "trai đàn chẩn tế"

Sám văn thỉnh hương hồn chẩn tế

Bài"Sám văn thỉnh hương hồn chẩn tế" do Đại đức Thích Quảng Duyên, trụ trì chùa Xuân Đài, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), thuộc Tăng chúng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh biên soạn. Khởi đầu từ năm 2007 khi còn tu học tại Làng Mai (Pháp Quốc), đến năm 2018 thì hoàn thiện. Bài sám văn với mục đích làm phong phú thêm phần nghi thức, nghi lễ trong đời sống văn hóa tâm linh cũng như phác họa những trải nghiệm quan sát của mình trong đời sống tu sĩ Phật giáo, tinh thần nhân văn đồng cảm với muôn loài theo nghiệp tử sanh, những cảnh ngộ thương vong, những hình ảnh của nỗi khổ nhân thế.., không đối lập giàu nghèo, sang hèn được nêu trong bài “Sám văn” này.

Ý nghĩa nghi lễ chẩn tế âm linh cô hồn

Trong đạo Phật có vô lượng pháp môn tu tập. Mỗi pháp môn tu tập đều tùy theo khả năng lãnh ngộ và căn cơ của mỗi chúng sanh. Nhưng tất cả các pháp môn đều đưa hành giả đến mục đích cuối cùng là đạo quả giải thoát.

Nghệ An: Trai đàn chẩn tế, cúng dường trai Tăng tại chùa Phúc Mỹ

Sáng ngày 26.6.Ất Mùi (10/8/2015), tại chùa Phúc Mỹ (Đô Lương) đã tổ chức lễ Trai đàn chẩn tế và cúng dường trai tăng nhân mùa vu lan báo hiếu năm 2015.

Sơ đồ thiết trí - Nghi thức Chẩn tế và Bạt độ

Cúng thí thực cô hồn là một khoa nghi cứu độ cho các oan hồn uổng tử, không nơi nương tựa đã có tự ngàn xưa. Phát xuất từ hồi Phật còn tại thế.

Hà Tĩnh: Trai đàn Chẩn tế cầu siêu tại chùa Kim Liên

Sáng ngày 16/8/2011 tại chùa Kim Liên Núi Mấu - Thôn Long Minh - Xã Thạch Tiến - Thạch Hà, Hà Tĩnh. Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2555 - Dl 2011.