Từ khóa: "Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng tranh"

Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng tranh

Cuộc đời của đức Phật Thích Ca - một bậc thầy của chư thiên và loài người, không chỉ được nói đến trong kinh điển còn được các hậu thế sau này thể hiện dưới nhiều hình thức nghệ thuật như phim ảnh, nhạc, điêu khắc, hội họa..vv