Từ khóa: "đức pháp chủ"

Tăng Ni Phật giáo Hà Nội đỉnh lễ Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN

Hôm nay các vị tôn đức hành giả an cư về bái tạ Ngài và nhân dịp sắp tới ngày Tự Tứ cũng ra hành lễ khánh tuế Tăng Lạp Đức Pháp Chủ, kính nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ Đức Pháp Chủ thân tâm thường an lạc, cửu trụ Sa Bà, làm bóng cây đại thụ cho Phật giáo Việt Nam nói chung và Tăng Ni GHPGVN Thành phố Hà Nội nói riêng được ân triêm công đức.

Cuộc đời Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

Đức Đệ tam Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ sinh ngày 12/04/1917 (Đinh Tỵ), trong một gia đình thuần thành theo Phật, tại làng Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Suy tôn Trưởng lão HT Thích Phổ Tuệ tiếp tục tại vị ngôi Pháp Chủ GHPGVN

Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII, phiên họp chiều ngày 24/11/2012 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, thủ đô Hà Nội, Tăng Già Toàn quốc đã Yết ma thành tựu, quyết nghị nhất tâm thành kính tái suy tôn Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tiếp tục đảm trách ngôi vị Pháp Chủ - thống lĩnh Phật giáo Việt Nam.