Từ khóa: "kinh phật"

48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật

Tịnh độ là thế giới hay cõi nước trong sạch, không có 5 thứ ác trược: Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mạng trược. Tịnh độ là nơi an trụ của các hành Thánh giả như: A la hán, Duyên giác, Bồ tát và Phật.

Thử nghiệm học kinh Phật bằng phương pháp mới

Ở nhiều nước Đông Nam Á theo Phật giáo nguyên thủy, các bài kinh truyện kể tiền thân Đức Phật được lưu hành rộng rãi như những tác phẩm văn học dân gian. Chẳng những được truyền khẩu, các truyện tiền thân Đức Phật cũng còn là kịch bản sân khấu, múa rối bóng…, rất được công chúng yêu thích.

Kinh Phật nói về chuyện lành dữ do sao trời

Vì vậy, chúng ta không cần coi sao, bói sao, cúng sao, mà chỉ chuyên tâm làm việc lành, thì điều lành sẽ đến với chúng ta, theo lời kinh: “Điều lành chiếu điều lành”.

Kinh Phật nói về kẻ ngu si phá hoại công việc của mình

Cái hại của sự ngu si đối với chính mình, phá hoại chính công việc của mình là điều mà kinh Phật thường nói đến. Người ngu làm những việc mà họ không nhận thức được lợi hại, có khi như một kẻ mất trí, không biết mình đang làm gì. Trong Kinh Tiểu bộ, một loạt bài kinh phê phán ngu si tự phá hại việc làm của mình được đặt liền kề nhau.

Độc đáo kho mộc bản kinh Phật thứ hai ở Bắc Giang

Ở tả ngạn sông Cầu, trong một ngôi chùa cổ trên dãy núi Phượng Hoàng còn một kho mộc bản kinh Phật khác, độc đáo không kém kho mộc bản tứ khố kinh Phật đồ sộ ở chùa Vĩnh Nghiêm (Đức La, Trí Yên, Yên Dũng, Bắc Giang) vừa được gửi tới UNESCO công nhận di sản tư liệu của thế giới.