Từ khóa: "cầu siêu"

Hình ảnh chuẩn bị Đại lễ cầu siêu đồng bào tử nạn do chiến tranh và nạn đói 1945 tại Thái Bình

Thái Bình là tỉnh có nhiều người hy sinh trong các cuộc chiến tranh, và trên 28 vạn người chết đói năm 1945, là tỉnh có số người chết đói nhiều nhất cả nước. Trong những năm qua, theo đạo lý truyền thống của dân tộc, ngoài lễ cúng giỗ những người qua đời trong các gia đình, dòng họ, thì việc hương khói tế lễ tại các nơi thờ tự công cộng như miếu, đền, đình, chùa... vẫn được nhiều cộng đồng cư dân ở Thái Bình tổ chức.