Từ khóa: "Thông điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma"

Thông điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma nhân Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2638 (2014)

Mục đích của cuộc sống là phải hạnh phúc. Với tư cách là một Phật tử, tôi thấy rằng thái độ tinh thần của riêng chúng ta là yếu tố có tính ảnh hưởng nhất trong việc làm hướng về mục đích đó. Để thay đổi các điều kiện bên ngoài chúng ta, dù chúng có liên quan đến môi trường hay các mối quan hệ với những cái khác, trước tiên chúng ta phải thay đổi trong chúng ta.