Từ khóa: "mang thai cầu nguyện"

Phương pháp dạy con khi đang mang thai

Ngạn ngữ cũng thường nói, không phải oan gia không chung nhà. Câu nói này rất có lý. Nhưng sau khi giác ngộ, người cả nhà sẽ trở thành quyến thuộc pháp lữ ngay, như thế thật không gì thù thắng hơn. Không giác ngộ thì gia đình sẽ liên tiếp xảy ra ân oán báo ứng lẫn nhau, đó thật là khổ nói không ra lời. Tất nhiên trả ơn thì hiếm mà báo oán thì nhiều, trả nợ thì ít nhưng đòi nợ thì nhiều, nên cả đời làm người trên thế gian này, gọi là việc không vừa ý thường có đến tám chín.

Bi hài chuyện những thai phụ không sinh con

Mấy năm gần đây, nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn thường rỉ tai nhau rằng ở Đan Viện Thiên Phước Biển Đức, quận Thủ Đức, TP.HCM có thể cầu được thai. Tìm đến địa chỉ trên, PV đã được nghe những câu chuyện mang thai ly kỳ của các chị đi cầu nguyện tại đây.