Từ khóa: "phật mẫu chuẩn đề"

Lễ chú nguyện rót đồng đúc tượng tại chùa Huệ Quang

Sáng ngày 1/8/2015 (17/6/Ất Mùi), tại chùa Huệ Quang - P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng đã tổ chức lễ chú nguyện rót đồng tôn tạo tượng Bồ Tát Chuẩn Đề.

Phật Mẫu Chuẩn đề Vương Bồ Tát

Theo kinh Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni, Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, thị hiện vào trong sáu đường sanh tử để hóa độ chúng sanh. Ngài là vị Bồ tát có thệ nguyện hộ trì Phật pháp và hộ mạng cho những chúng sanh nào trí tuệ kém cỏi, nghiệp chướng sâu dày, thân nhiều tật bệnh, thọ mạng ngắn ngủi…