Từ khóa: "giáo dục xã hội"

HT. Thiện Tâm: Biệt lập giáo dục là một biểu hiện của quyền lưc mềm giáo dục

Trong bài này, qua hình thức phỏng vấn, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những quan điểm của HT Thích Thiện Tâm về quyền lực mềm giáo dục một khái niệm được HT nghiên cứu trong thời gian gần đây, được trình bày từ góc nhìn của một chuyên gia giáo dục, mà theo HT, sẽ giúp tránh được sự chủ quan tôn giáo trong việc tìm hiểu vấn đề có liên hệ đến tôn giáo.

HT Thiện Tâm: Quyền lực mềm giáo dục phải được sử dụng vì lợi ích PGVN

Trong một bài phỏng vấn trước, HT Thích Thiện Tâm trong vai của một chuyên gia giáo dục, đã đề cập đến khái niệm “quyền lực giáo dục”, trong khi phân tích về tác động giáo dục hướng ra xã hội của tôn giáo.

HT Thiện Tâm: Quyền lực mềm giáo dục là điều tất nhiên khi sở hữu hoạt động giáo dục

Thực ra, quyền lực mềm giáo dục tuy không tác động tức thời, như chuyển biến tâm tư tình cảm sau khi tiếp xúc với những tác phẩm văn học nghệ thuật, nhưng quyền lực mềm giáo dục có tác động lâu dài và bền vững.

HT.Thích Thiện Tâm: Nếu chỉ vì mục đích giáo dục

Trong bài phỏng vấn này, chúng ta sẽ tiếp tục xin ý kiến Hòa thượng Thích Thiện Tâm theo hướng tìm hiểu trên về giáo dục tôn giáo hướng ra xã hội.

Giáo dục tôn giáo hướng ra xã hội có nhiều lựa chọn, nhưng tại sao..?

Bài viết này có nội dung nối tiếp bài phỏng vấn về việc tôn giáo mở đại học tư, vấn đề mà dư luận các tôn giáo đang quan tâm. Hòa thượng Thích Thiện Tâm, trong cư cách một nhà giáo dục học, cũng đã có một số ý kiến khác xác đáng.

HT Thích Thiện Tâm: Giáo dục là sự lựa chọn của người tu sĩ Phật giáo (2)

Giáo dục là một khoa học và ngày càng phát triển. Có được đào tạo sư phạm và được kịp thời cập nhật bước tiến khoa học giáo dục, người tu sĩ Phật giáo mới có điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục của mình, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc hóa độ chúng sinh.

HT Thích Thiện Tâm: Giáo dục là sự lựa chọn của người tu sĩ Phật giáo (1)

Luận án tiến sĩ giáo dục học và lý lịch khoa học của Hòa thượng Thích Thiện Tâm (TS Nguyễn Thanh Thiện) in kèm luận án cho thấy sự quan tâm vô cùng đặc biệt của hòa thượng đối với giáo dục Phật giáo hướng ra xã hội.

Giáo dục xã hội sẽ là trọng điểm giữ gìn đạo Phật

Thực ra, giáo dục xã hội không phải là việc tương lai, mà đã là vấn đề thường trực, nhưng giới Phật giáo chúng ta không quan tâm đến. Trong khi đó, tôn giáo khác cũng tiến hành hoạt động giáo dục xã hội một cách thầm lặng, phần nào cố ý che giấu, vì họ chưa được phép. Đồng thời, cũng có lẽ vì họ muốn đạt những kết quả mà không ai hay biết.