Từ khóa: "chùa phú đức"

Chùa Phú Đức tổ chức lễ lạc thành Quan Âm các

Sáng 2-2-2015 (nhằm ngày 14-12 Giáp Ngọ), Đại đức trụ trì Thích Tâm Hiền cùng chư tăng và Phật tử chùa Phú Đức (số 1 đường Phú Đức, phường Vĩnh Hòa thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức lễ lạc thành và an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.

Chùa Phú Đức tổ chức trai đàn cầu siêu bạt độ

Trong hai ngày 18,19-6 Giáp Ngọ, chùa Phú Đức (số 01 đường Phú Đức, Nha Trang, Khánh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức Trai đàn cầu siêu bạt độ chư hương linh, âm linh cô hồn, Trai tăng cúng dường nguyện cầu âm siêu dương thạnh nhân ngày vía của Bồ tát Quán Thế Âm.

Ghi nhận từ Pháp hội Lương Hoàng Sám ở chùa Phú Đức Nha Trang

Thành công lớn nhất của Pháp hội Lương Hoàng Sám tại chùa Phú Đức là mọi người đều hoan hỷ khi hiểu rõ dù tu theo pháp môn gì cũng cần phải quy y Tam bảo, đoạn nghi sinh tín, sám hối và và phát tâm bồ đề làm nhiều điều thiện và hồi hướng cho hết thảy chúng sanh.

Pháp hội Lương Hoàng Sám tại chùa Phú Đức

Lương Hoàng Sám là linh đơn diệu dược, là Pháp bảo vô giá để cứu chúng sinh thoát khổ vĩnh viễn, ra khỏi luân hồi, sanh về Tịnh độ.