Từ khóa: "giới luật"

Công đức tu ngày Trai Giới

ày các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn?

Ý nghĩa, lợi ích thực hành Bát quan trai giới

Bát quan trai giới là một phép tu hành của người tại gia áp dụng trong một ngày một đêm (24 giời). Chữ "Quan" là cửa, cửa ngăn chặn 8 điều tội lỗi. Chữ "Trai", tiếng Phạn là Posadha, nghĩa là khi đã qua giờ ngọ (12 giờ trưa) không được ăn nữa. Vậy "Bát quan trai giới" là sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ bằng cách ngăn chặn 8 điều tội lỗi.

Thần diệu về công đức giữ ngũ giới

Giới luật có vai trò rất quan trọng, được xếp thành một tạng riêng, tạng Luật. Trong nội dung tu tập của hàng đệ tử Phật, dù xuất gia lẫn tại gia, đều phải thành tựu giới; nhân giới mà sanh định, nhân định mà phát tuệ.

Những giới luật cao hơn dành cho cư sĩ

Hằng ngày chúng ta cần tuân giữ năm giới. Tuy nhiên nếu muốn tiến nhanh hơn trên đường tu, ta có thể tự nguyện tuân theo một số điều luật trong một thời gian nào đó. Các giới luật này bao gồm năm giới căn bản và một vài giới khắt khe hơn.

HT.Thích Minh Thông trả lời các câu hỏi về Giới luật

HT.Thích Minh Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đã có buổi nói chuyện thứ 2 về Giới luật trong khóa bồi dưỡng trụ trì vào chiều 7-10, tại chùa Phổ Quang.

Học đức hạnh của Sư bà để làm rạng danh Phật giáo Việt Nam *

Đặc biệt, “Hải Triều Âm” cũng là một trong những danh hiệu cao quý của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta đã biết về hạnh nguyện cao cả dấn thân tự độ và độ tha của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Cá nhảy khỏi lưới mới hay

Ta đang sống trong sự cám dỗ của tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn sung, mặc sướng, bởi chiếc lưới ái ân và dục vọng; nó làm cho ta mê muội, đắm say, giống như cục nam châm gặp sắt tự động hít vào. Ái dục cũng lại như thế. Từ vô thủy kiếp đến nay, con người lúc nào cũng khao khát, thèm muốn, quyến luyến giống như dòng nước đã thấm ướt.

Đại giới đàn Hà Nội: Ngày hành sám thứ 6 và thứ 7

Tiếp tục chương trình của Đại giới đàn Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015, nhằm ngày 25 tháng 02 năm Ất Mùi, 252 vị Giới tử đã vân tập về Giảng đường chùa Bằng (Linh Tiên tự) lắng nghe thời pháp thoại Giáo giới về “Kệ Giới Kinh của bảy Đức Phật”của Đại đức Thích Tiến Thông – Ủy viên thường trực BTS kiêm Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN Thành phố Hà Nội.

Đại giới đàn Hà Nội: Ngày hành sám thứ 4 và thứ 5

Có thể nói thẳng rằng việc hưng thịnh của Phật pháp chính là ở nghiêm trì giới luật chứ chẳng phải ở hoằng pháp, thuyết pháp...Đệ tử Phật không tuân trì giới luật thì trực tiếp liên quan đến sự hưng vong của Phật giáo cũng như Phật pháp.

Đại giới đàn Hà Nội, hành sám và pháp thoại Giáo giới

Người xuất gia là mang trong mình một trọng trách nặng nề, là khuôn mẫu của nhân thiên. Song, giới luật là bước đầu tiên làm nền tảng để đạt được mục đích mĩ mãn, nếu không có “Chỉ trì Giới và Tác trì Giới” thì làm sao đạt được lý tưởng của một vị Tỳ khiêu.