Từ khóa: "cư sĩ tâm minh"

Tâm nguyện thức thời & niềm tin vào thế hệ trẻ của cư sĩ - bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

Bác Tâm Minh Lê Đình Thám để cho hàng hậu học chúng ta nhiều giá trị tinh thần to lớn, nhưng có lẽ hiện hữu, sinh động nhất, còn lại với Phật giáo Việt Nam hiện thời là một đoàn thể Gia Đình Phật Tử hùng mạnh, có đủ đầy giá trị lịch sử, điều lệ, nội quy tồn tải rất chặt chẽ

GĐPT Đà Nẵng tổ chức lễ húy nhật Bác Tâm Minh và hiệp kỵ Huynh trưởng - đoàn sinh quá cố

"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "uống nước nhớ nguồn" là đạo lý muôn đời của dân tộc Việt Nam. Tổ chức GĐPT là tổ chức có nguồn gốc, có trước người sau, có tình có nghĩa, không bao giờ quên ơn những anh chị đi trước.

Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám (1897 - 1969)

Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám sanh năm Đinh Dậu (1897) tại làng Đồng Mỹ (Phú Mỹ), tổng Phú Khương, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay là tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Ông xuất thân trong một gia đình quyền quí nhiều đời làm quan. Thân sinh là Binh Bộ Thượng Thư Lê Đỉnh ở triều Tự Đức.