Từ khóa: "tăng ni"

Học nội điển - Thực tập Pháp Phật

Thời kỳ Phật giáo phát triển là nhờ Tăng Ni có học và tu. Lúc suy đồi, vì Tăng Ni thiếu học, thiếu tu, quan trọng là thiếu tu. Thật vậy, vì thiếu tu, chúng ta mất nội lực bên trong, nên sức thu hút quần chúng không còn và sức hộ niệm của Phật che chở chúng ta không có, lực bảo vệ của Hộ pháp Long thiên cũng không có, khiến cho sinh hoạt của Phật giáo rơi vào tình trạng suy yếu.

Ý nghĩa An cư kiết hạ

Tăng Ni phải làm sao trong đời mình giác ngộ được chân lý, giải thoát được sinh tử, chớ không phải làm cho được lòng mọi người. Nếu người tu cứ chiều chuộng để mọi người được vui, được vừa lòng, đó là vô tình chúng ta trở thành một nhà ngoại giao, không phải là một nhà tu.

Sống xa hoa là do công đức lớn ?

Đạo Phật là đạo sự thật. Nói lên sự thật, dù trong trường hợp nào, không phải là soi mói, móc méo. Ngược lại, che dấu, trốn tránh, sợ hãi trước sự thật mới là vọng ngữ. Ngay cả với Phật tử, chưa nói đến tăng ni, cũng là phạm giới, là mắc tội.

Hoằng pháp lợi sanh

Trên bước đường giáo hóa độ sanh, chỉ trong một đêm, Phật độ được ba anh em Ca Diếp và một ngàn Tỳ-kheo xuất gia. Điều lạ này khiến chúng ta suy nghĩ thêm, tại sao một đêm mà Phật độ đến một ngàn người, nhưng trong một đời, Ngài độ được bao nhiêu người.

Thông tư hướng dẫn sinh hoạt, tu học tại Tự viện

Trong thời gian qua, một bộ phận Tăng Ni trẻ khi sử dụng công nghệ thông tin thiếu chọn lọc, có những biểu hiện tiêu cực trong đời sống tu hành. Để chấn chỉnh vấn đề này, đề nghị Quý Ban thường xuyên giáo dục Tăng Ni trẻ khi sử dụng công nghệ thông tin cần chọn lọc những thông tin có thể giúp ích một cách hữu hiệu trong đời sống tu hành, tránh sa đà với những thông tin không có lợi cho cá nhân, cho Giáo hội và Tổ quốc Việt Nam.

Hạnh khiêm cung và bát kỉnh pháp

Thực sự họ có phước, đáng lẽ sử dụng phước báo để thăng hoa tiến đến quả vị Phật, Bồ tát hay chư Thiên; nhưng đáng thương, họ đã phạm sai lầm, làm mất phước và bị đọa. Thấy biết vậy, chúng ta không dám khinh khi ai. Nhìn kỹ người đương chức đương quyền ngày nay có thể từng bước đi vào địa ngục trong tương lai, nếu họ làm những việc sai trái tội lỗi, tất nhiên uy tín của họ mất lần, rồi thất thế sa cơ, thì sao tránh khỏi bị đọa địa ngục

Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN thăm các Thiền Viện tại Đồng Nai

Các Thiền viện này là những nơi Tăng Ni hành giả đang an cư tu tập. Phái đoàn đã được Hòa thượng Thích Nhật Quang và chư tôn đức Hòa thượng trong Ban quản trị hướng dẫn đi thăm từng Thiền viện.

Điều 26, 27 Nội quy Ban Tăng sự Trung ương phủ nhận nhau

Nếu không được sửa chữa kịp thời, căn cứ Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN thì việc hành lễ, thuyết pháp (hoạt động tín ngưỡng đạo Phật), cư trú tạm thời của tăng ni ngoài tự viện đều là việc vi phạm có thể bị ngăn cản, và việc tăng ni bị coi là vi phạm sẽ làm tự tổn thương hình ảnh của giáo hội.

Những bài Tác bạch cúng dường Trường hạ ý nghĩa

Cũng như mùa Hạ năm rồi, Hạ năm nay Phật Tử chúng con được dịp câu hội về Tổ đình ... để cúng dường công quả, tụng kinh trì chú, ủng hộ chư Tăng Ni tu học trong ba tháng..

Tại sao tất cả người xuất gia Phật giáo đều lấy họ Thích?

Việc lấy họ Thích, không phải là một quy luật chung áp dụng cho tất cả. Vấn đề nầy, còn tùy theo đặc tính và sở thích của mỗi người.