Từ khóa: "vợ chồng"

Bồ Tát và kẻ ngoại tình

Ðêm khuya, trong một ngôi chùa nhỏ nọ có một con Người đối diện một vị Bồ Tát, Bồ Tát ngồi Người kia đứng...

Lời khuyên của Ðức Phật cho các cặp vợ chồng

HT. Sri Dhammananda (Trích dẫn: Các vấn đề của xã hội hôm nay, Human Life and Problems. Thích Tâm Quang dịch)

Vận dụng sự tu tập vào đời sống hôn nhân

Các lời thề nguyện trong buổi lễ thành hôn không phải chỉ mang tính nghi thức bên ngoài. Mà quan trọng hơn, chúng biểu thị một cam kết bên trong, về mặt tinh thần giữa hai người. Để biết cách duy trì đúng theo các cam kết đó trong suốt cuộc đời, các bạn cần phải hiểu tầm vóc lớn lao hơn của các lời thề nguyện này.