Từ khóa: "chữ tâm"

Bài kinh về sự Chú Tâm Tỉnh Giác

Đức Phật khẳng định thật rõ ràng tâm thức (tâm thần) là một giác quan tương tự như ngũ giác. Nếu thấu triệt được điều này thì chúng ta sẽ hiểu được dễ dàng hơn thế nào là "chú tâm vào tâm thức bên trong tâm thức" và "chú tâm vào các hiện tượng tâm thần bên trong các hiện tượng tâm thần".

Cái gì là bản lai diện mục của Tâm?

Chữ "tâm" (心) còn có nghĩa là tim (heart.) Theo Từ điển Hán Việt Thiều Chửu, người đời xưa cho tim là vật để nghĩ ngợi, cho nên cái gì thuộc về tư tưởng đều gọi là tâm, ví dụ "tâm cảnh" (心 境), "tâm địa" (心 地), “tâm lý”, v.v. Cho nên, ngành khoa học nghiên cứu về các hiện tượng của ‘nhân tâm’ được gọi là tâm lý học.

Tâm đạo của một gia đình tu tập tại gia trên đất Mỹ

Mặc dù ở thành phố này chưa có một ngôi chùa nào cả nhưng bằng với tinh thần tu tập tại gia và tấm lòng từ bi, cứu nhân độ thế của người con Phật, đại gia đình quý Phật tử tại đây đã giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam vượt qua bệnh tật, đói nghèo để vươn lên trong cuộc sống.

Thiền sư và cô lái đò

Nói một cách khác: “Mọi sự từ TÂM mà ra ”Sống ở đời chỉ có chữ TÂM là đáng quý!

Những bí quyết để luôn giữ tâm được bình an

Đừng ôm lấy mọi thứ một cách quá cá nhân, một số cảm xúc và vô tư tinh thần là đáng mong ước. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời chúng ta và những người khác hơi vô tư hơn và ít liên lụy hơn.

Phản hồi bài "Hiểu chữ Tài trong câu 'Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài' thế nào?"

Với bài "Hiểu chữ Tài trong câu "Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài" thế nào?", tôi đồng ý với tác giả Đào Văn Bình và ông Quần Anh, cả 3 lần Nguyễn Du nhắc đến chữ Tài ở đây đều phải hiểu là “Tài năng”. Nhưng viện dẫn và giải thích của 2 ông không rõ ràng thuyết phục mà còn nhầm lẫn.

Hiểu chữ Tài trong câu "Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài" thế nào?

Vào lúc 09:00 ngày 19-7-2012, bạn đọc Tùng Chu Trí đã gửi điện thư đề nghị Chùa Phúc Lâm online gỡ ngay bài viết "Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài" của tác giả Đào Văn Bình.

Chữ Tâm trong Đạo Phật

Mọi sự mọi việc đều do tâm tạo ra tất cả. Công đức cũng do tâm tạo, nghiệp chướng cũng bởi tại tâm. Đó chính là tâm sanh diệt, lăng xăng lộn xộn, thay đổi luôn luôn, thường do tham sân si chi phối, thúc đẩy, điều khiển, cho nên con người thường tạo nghiệp bất thiện nhiều hơn là nghiệp thiện.