Từ khóa: "phật tử khmer"

Chuyện một người Khmer kính thờ Bồ-tát Quán Thế Âm

Năm ngoái, trong quá trình thi công nhà ở Trà Vinh, nhờ hay lân la với các hộ lân cận nên tôi được biết câu chuyện nhiệm mầu của Bồ-tát Quán Thế Âm.

Cần có một ngôi chùa Khmer điển hình tại TPHCM

Nói về phong cách chùa Phật giáo Nam tông Khmer Tây Nam Bộ, cần phải kể đến khu vườn cây cổ thụ xung quanh ngôi chùa. Chùa đặc trưng Phật giáo Nam tông Khmer Tây Nam Bộ phải đặt trong khu vườn cây thân cao tán rộng đó. Nếu không có khu vườn cây thân cao tán rộng bao quanh, thì sẽ mất đi một đặc điểm hết sức quan trọng về cảnh quan.