Từ khóa: "chùa nhẫm dương"

Thiền phái Tào Động xuất hiện kịp thời ở Đàng Ngoài

Từ khi đệ nhất Tổ sư Thiền phái Tào Động ngài Thủy Nguyệt truyền vào xứ Đàng Ngoài cho đến đệ nhị Tổ Tông Diễn của Thiền phái Tào Động đã khai hóa triều đình, giải trừ ách nạn của Phật giáo thời nhà Lê ở xứ Đàng Ngoài – Đại Việt.

Hải Dương: Hội thảo Khoa học Thiền phái Tào Động VN

Sáng ngày (04/11/Ất Mùi) tức 14/12/2015 tại chùa Nhẫm Dương – xã Duy Tân – huyện Kin Môn – tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức Hội thảo khoa học “Thiền phái Tào Động Việt Nam và quần thể di tích Nhẫm Dương giá trị lịch sử, văn hóa và Phật giáo”.