Từ khóa: "luân hồi"

Đà Nẵng: Lễ hằng thuận tại chùa Pháp Hoa Sơn

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức lễ cưới tại chùa, ngày 06/07/2014 (nhằm ngày 10/06/Giáp Ngọ), được sự chấp thuận của 2 bên gia đình và Sư cô Thích Nữ Thanh Hoàng – Trú trì chùa Pháp Hoa Sơn (Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng); Phật tử Mai Thị Thu Diễm (Huynh trưởng GĐPT Khe Lâm) và Phật tử Huỳnh Sang đã tổ chức lễ Hằng Thuận tại chùa Pháp Hoa Sơn dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Trí Viên cùng Chư Tôn đức Tăng Ni.