Từ khóa: "tổ quốc"

Đặc khu kinh tế - biển lệ ngậm ngùi

Thương Việt Nam vốn biển bạc rừng vàng/Sắp trở thành một món hàng buôn bán/Chín chục triệu, biết bao nhiêu tính mạng/Nín thở chờ những bấm nút rủi may!.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã làm gì trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017

Như vậy là Thầy Nhất Hạnh đã về Việt Nam 9 ngày tất cả, từ 29/8 đến 6/9. 9 ngày quý giá Thầy về thăm đất mẹ Việt Nam và thăm những người con Phật trên quê hương mà Thầy rất yêu quý, mà Thầy đã rất muốn làm những gì có thể cho mảnh đất hình chữ S này.

Thắm trọn nghĩa tình - Đại lễ bạt độ, đêm đốt nến tri ân

Bằng Phật lực gia trì, năng lực chú nguyện của chư Tôn đức Tăng ni, tiếng kinh siêu độ, một dạ chí thành lắng lòng thanh tịnh, xin cầu nguyện anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự bình yên của đất nước, luôn được an nhàn trong cõi Tịnh.