Từ khóa: "oan gia trái chủ"

Chữa bệnh hiếm muộn theo quan điểm Phật Pháp

Oan gia trái chủ báo thù, muốn gây phiền phức, đó là vì chúng ta còn có lòng riêng tư. Khi vừa chuyển đổi ý niệm, oan gia trái chủ không những không dám tìm đến gây phiền phức mà còn giúp đỡ, ủng hộ. Họ không thể báo thù, chúng ta vì tất cả chúng sinh, nếu họ hại chết chúng ta có nghĩa là họ sẽ hại tất cả chúng sinh, tội này cực trọng, họ sẽ không thể gánh vác nổi.

Vạn pháp giai không là gì ?

Vạn vật vốn không có thật, nhưng chúng ta chấp là thật có, cho nên đức Phật đã nói “không” để phá cái tâm chấp có, chấp thật đó. Tận trong sâu thẳm ý niệm, chúng ta luôn nghĩ thân thể này là thật mình và nhà cửa, tiền của, xe cộ, danh vị… thật là cái của mình, cho nên khi những thứ ấy bị biến đổi thì chúng ta đau khổ vô cùng.

Hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản tại chùa Hòa Phúc

Mỗi độ tháng tư hàng năm, khi những cánh hoa sen bắt đầu khoe sắc nở, một mùa hoa Vô Ưu lại về, lòng người con Phật trên khắp năm châu hân hoan đón mừng ngày Đản Sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

GHPGVN tỉnh Lạng Sơn tổ chức đi tùy hỷ các trường hạ nhân mùa an cư 2013

Ngày 27/07/2013, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn - Đạo tràng chùa Thành đã tổ chức đi tùy hỷ, cúng dàng các trường hạ: chùa Quán Sứ, chùa Ráng (Hà Nội), chùa Phúc Lâm; chùa Nam Hải (Hải Phòng), chùa Đại Thành (Bắc Ninh).

Tụng kinh có giải kết được oan gia trái chủ?

Kinh nói thọ trì ở đây có nghĩa là chúng ta phải hằng sống lại với ánh sáng trí tuệ tự tại trong ngần như ngọc lưu ly bất sanh bất diệt ( Lưu Ly Quang Vương Như Lai ) của chính mình. Sống được như thế mới đúng với ý nghĩa thọ trì.

Ba bài Khai thị cho oan gia trái chủ

Pháp Sư Tịnh Không