Từ khóa: "chùa phụng sơn"

Khánh Hòa: Lễ tưởng niệm Tổ khai sơn chùa Phụng Sơn

Ngày 10-1 (5-12-Mậu Tuất), Đại đức Thích Nhuận Phước và ban hộ tự chùa Phụng Sơn, thôn Phụng Cang, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm đệ nhất trụ trì Phụng Sơn tự - cố Hòa thượng Thích Nhơn Sanh (1896-1950).

Khánh Hòa: Lễ húy nhật đệ nhất trụ trì Phụng Sơn tự

Trong hai ngày 20,21-1 (4,5-12 Đinh Dậu), đại đức trụ trì Thích Nhuận Phước và ban hộ tự chùa Phụng Sơn, thôn Phụng Cang, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật đệ nhất trụ trì Phụng Sơn tự - cố Hòa thượng Thích Nhơn Sanh (1896-1950).

Chùa Phụng Sơn tổ chức lễ húy kỵ Tổ khai sơn

Trong hai ngày 13,14-1 (4,5-12 Ất Mùi), đại đức trụ trì Thích Nhuận Phước và ban hộ tự chùa Phụng Sơn, thôn Phụng Cang, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ đệ nhất trụ trì Phụng Sơn tự - cố Hòa thượng Thích Nhơn Sanh (1896-1950).

Chùa Phụng Sơn tổ chức lễ húy kỵ cố Hòa thượng Thích Nhơn Sanh

Trong hai ngày 23,23-1 (4,5-12 Giáp Ngọ), đại đức trụ trì Thích Nhuận Phước và ban hộ tự chùa Phụng Sơn, thôn Phụng Cang, xã Ninh Hưng (Khánh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ đệ nhất trụ trì Phụng Sơn tự - cố Hòa thượng Thích Nhơn Sanh (1896-1950).

Lễ Vu lan báo hiếu chùa Phụng Sơn

Sáng 3-8-2014 (8-7 Giáp Ngọ), Chư tăng và Phật tử chùa Phụng Sơn (thôn Phụng Cang, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa) đã tổ chức lễ Vu lan báo hiếu cài hoa hồng để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.